LokalnoTrebnje

Po več kot treh letih in pol se papirji za naš objekt v Pavičinah še kar urejajo

Marca 2010 smo na Cajtng.net pisali o objektu v Pavičinah pri Puli, katerega lastnik je Občina Trebnje. Takrat smo med drugim zapisali, da le-ta (objekt!) žalostno propada, prav lahko pa bi zanj poskrbeli vsaj do te faze, da bi tam v poletnih mesecih za številne trebanjske šolarje organizirali šolo v naravi. Objekt bi lahko, seveda po simbolični ceni, v toplejših pomladnih in jesenskih dneh oddajali v najem tudi vsem tistim Trebanjcem, ki si morja iz tega ali onega razloga ne morejo privoščiti. In teh, žal, ni tako malo!

Prva stvar, ki bi jo bilo potrebno v ta namen narediti, je bila spremeniti namembnost objekta v turistične namene, a se niti to do marca 2010 še ni naredilo. Takratni referent za stike z javnostjo na Občini Trebnje Jože Povšič nam je takrat odgovoril, da bi bila sprememba namembnosti tega objekta v turistične namene prav gotovo dobra rešitev, da pa je smrt hrvaškega odvetnika, ki je za Občino Trebnje urejal papirje, slab izgovor.

Na Občino Trebnje smo 19. novembra 2013, torej po več kot treh letih in pol, spet naslovili podobna vprašanja – kaj je Občina Trebnje od leta 2008 pa do danes naredila v smeri, da bi oživela svoj objekt v Pavičinah pri Puli, ali je sedaj že urejena sprememba namembnosti v turistične namene, kdaj se je to zgodilo in kaj se je od takrat do danes postorilo na objektu ter ali se bo pristopilo k sanaciji objekta ter kakšni so kratkoročni in daljnoročni načrti z objektom?

Direktor Občinske uprave Janez Pirc je za del odgovora poskrbel s pomočjo ravnatelja OŠ Trebnje Rada Kostrevca, ki je zapisal: »V zvezi s Pavičinami vam lahko posredujem samo informacije, ki sem jih pridobil s strani nekdanje ravnateljice ge. Rožice Zakšek. Zadnja večja investicija v Pavičinah je bila zamenjava strešne kritine in popravilo ostrešja na glavni upravni zgradbi v letu 2008. Streha je bila že zelo poškodovana, zaradi česar je že zamakalo v objekt. V tem letu je bilo tudi zamenjano eno okno, ker je okno na tem istem objektu razpadlo. Drugih večjih posegov ni bilo, tudi sicer so bili zaradi meje in zakonodaje zelo težko izvedljivi. V letih 2010 do 2012 smo na zemljišču ob upravni zgradbi, kjer stojijo tudi objekt sanitarij in objekt, ki je bil namenjen razdeljevanju hrane, opravili čiščenje, pri katerem smo odstranili vejevje in odpadni material, ki je bil odložen na zemljišče. Prav tako smo sanirali vodovodno napeljavo v manjšem delu voda, ki pelje od števca do zgradbe. Vsako leto smo v zgradbi izvedli najosnovnejša vzdrževalna dela in sicer sanacijo poškodovanega stropa v dveh prostorih, oplesk prostorov, kjer je bilo potrebno, popravilo oken in čiščenje prostorov, kakor tudi osnovno urejanje okolice (obžagovanje drevja, čiščenje grmovja, košnja ipd.). Vsako leto v jeseni objekt pregledamo, evidentiramo morebitne poškodbe in objekt nekako pripravimo za zimski čas, spomladi pregled ponovimo, prav tako pa tudi enkrat v poletnem času. S tem skušamo zagotavljati, da se na objektu ne dela škoda oz. ga varovati pred propadanjem. V letih 2011 in 2012 so potekale tudi aktivnosti v zvezi z vpisom lastninske pravice v zemljiško knjigo in v zvezo z vknjiženjem posameznih parcel v zemljiško knjigo. Te postopke je vodila Občina Trebnje, zato zagotovo imate podatke o tem tudi na občini.«

Sam odgovor direktorja OU Janeza Pirca v zvezi s tem pa je bil kratek: »V zvezi z vknjiženjem posameznih parcel v zemljiško knjigo postopki potekajo.«

Nismo torej prejeli odgovorov na kar nekaj zastavljenih vprašanj, dejstvo pa je, da v vsem tem času prav veliko ni bilo narejenega, da ne rečemo – skoraj nič. Vsekakor pa ne tisto glavno, kar bi bilo že zdavnaj potrebno, da bi se zadeve začele premikati v pravo smer, da bi imeli od tega korist občani Trebnjega.

Hvala g. Pircu za trud pri iskanju odgovora, kakor tudi ravnatelju OŠ Trebnje.

Dodaj odgovor

CLOSE
CLOSE