LokalnoTrebnje

Zaradi spora z Občino stanovalci Cankarjeve primorani pogosteje čistiti stanovanja in avte ter “uživati” prah

Na naše uredništvo se je obrnil bralec, katerega moti nepoasfaltirana cesta nad bloki na Gubčevi cesti in pod bloki na Cankarjevi ulici. Pa makadamska cesta niti ne bi bila najbolj moteča, saj nenazadnje ne bi bila niti prva, niti zadnja brez asfalta, bolj bode v oči to, da ta cesta – uradno sploh ni cesta, po njej pa poteka promet, katerega posledica so – težave.

Bralec, ki nas je opozoril na “zanimivost”, je dejal, da morajo na račun makadamske ceste stanovalci tamkajšnjih blokov (predvsem 39 in 37, pa tudi 35) pogosteje čistiti stanovanja, pa nenazadnje tudi avte (pa še kar nekaj je posledic, recimo umazano perilo, …), saj vozniki z vožnjo po makadamski cesti dvigujejo prah. Nenazadnje je moteče tudi vsakodnevno vdihavanje prahu. In vse to, kar je najbolj pomembno – povsem po nepotrebnem. Vozniki seveda za to niso krivi, saj naj ne bi bilo nikjer nikakršne prepovedi, toda …Ugotoviti bi bilo potrebno, kot pravi sogovornik, le lastništvo, potem pa zadevo z zelo majhnim vložkom urediti tako, da bo funkcionalna in vsem prijazna. Recimo – postaviti fizične ovire z obeh strani “ceste”, vse skupaj pa zatraviti! A tudi v prelepem Trebnjem ne gre vse kot po maslu …

S pomočjo spleta smo ugotovili, da ima naš bralec prav. Uradna javna pot poteka od Sodišča (oz. tamkajšnjih blokov) proti Cankarjevi ulici po spodnji cesti, gornje (sporne) ceste, ki se konča s parkiriščem, pa uradno sploh ni. V naravi pa gornja cesta obstaja, je prevozna in tudi vozna. Francija Starbeka z Oddelka za promet na Občini Trebnje smo seznanili s primerom, med drugim pa vprašali tudi, ali ima Občina Trebnje kakšne načrte s to “cesto”, kajti če nima, bi jo “blokovci” fizično zaprli in po potrebi zatravili. In končali z vprašanjem – kaj morajo storiti, da lahko to tudi dejansko naredijo?

Po nekaj dneh smo dobili odgovor, ki se glasi: “Na nepremičnini je v zemljiški knjigi zaznamovan spor o določitvi zemljišča k določenim blokom. Do spora je prišlo, ke je občina za območje nameravala prejeti nov podrobni prostorski načrt (Občinski podrobni prostorski načrt Pavlinov hrib), ki bi območje na novo definiral in omogočil pridobitev potencialnih investitorjev za zapolnitev sedaj praznega prostora. Nepravdni postopek se vodi na Okrajnem sodišču v Trebnjem. Šele ko bo postopek na sodišču končan, bo občina lahko primerno uredila to območje. Glede na podatke, poteka pa parceli 151/21 tudi kategorizirana javna pot JP 927111, katero vzdržuje KS Trebnje. V primeru, da predmetna pot ni ustrezno vzdrževana ali želijo stanovalci spremeniti prometni režim navedene javne poti, se naj stanovalci obrnejo na KS Trebnje”.

Obrnili smo se seveda tudi na Davida Klariča, predsednika KS Trebnje, ki je dejal: “Že večkrat so se na KS Trebnje obrnili stanovalci blokov na Pavlinovem hribu. Spor med njimi in Občino Trebnje glede funkcionalnega zemljišča onemogoča vsako večjo ureditev. KS sicer ureja brežino nad parkiriščem, otroška igrala in opravlja druga dela, vendar to je daleč od tega, kar si vsi želimo. V takšnem stanju smo vsi na slabšem; vsi imamo neurejeno okolico. KS je v preteklosti sicer upravniku večstanovanjskih objektov že predlagala skupni sestanek s stanovalci, Občino in KS, na katerem bi se dogovorili o možnostih skupnega urejanja okolice … a upravnik ne skliče sestanka!”

Kaj je jedro spora, kaj predlagajo eni in čemu nasprotujejo drugi, pa smo povprašali tudi na Okrajno sodišče v Trebnjem, Tadeja Predanič, predsednica sodišča in uradna oseba po ZDIJZ pa je med drugim odgovorila: »Gre za nepravdni postopek na predlog vseh solastnikov stanovanj na naslovih Gubčeva c. 9, Gubčeva c. 11, Gubčeva c. 13, Gubčeva c. 19-27, Cankarjeva ul. 23, Cankarjeva ul. 25, Cankarjeva ul. 27, Cankarjeva ul. 29, Cankarjeva ul. 31, Cankarjeva ul. 33, ki jih zastopa Terca d.o.o. Šentrupert, ki jo zastopa odvetnik Alojz Bandelj iz Trebnjega, zoper nasprotnega udeleženca Občino Trebnje, zaradi določitve pripadajočega zemljišča k zgoraj navedenim stavbam.

V obravnavani zadevi je do sedaj izvedenec gradbene stroke izdelal mnenje z dne 17. 10. 2011, zoper katerega pa so predlagatelji podali pripombe in predlagali, da izvedenec izvedeniško mnenje dopolni. Nepravdna zadeva je trenutno v fazi dopolnitve izvedeniškega mnenja (izvedencu je bil rok za dopolnitev mnenja, zaradi zahtevnosti in obsežnosti zadeve podaljšan do 20.5.2014). Predlagatelji so bili do sedaj pozvani na založitev predujma, za potrebe dela izvedencev v znesku 2.000,00 EUR, le-ta pa je koriščen do polovice. Zaradi obsežnosti zadeve zaključka zadeve ni mogoče vnaprej napovedovati, prav tako sodišče, dokler teče postopek, ne daje podatkov o konkretnih predlogih strank v postopku«.
Očitno bodo stanovalci ob makadamski “cesti” povsem po nepotrebnem še nekaj časa “uživali” v prahu …

 

Galerija:

Dodaj odgovor

CLOSE
CLOSE