Deprogramiranje umaRevija 5D

Covid in slamnati človek ali Kako elita nadzoruje programirane osebe

Verjeli ali ne, sam sem zelo hvaležen za leto 2020, saj je razkrilo vse plasti laži, v katerih smo živeli tisočletja, predvsem pa je covid plandemija razkrila resnico o vseh »osebah«, ki živijo v moji bližini. Nekoliko sem tudi razočaran, da programirani ljudje niso sposobni videti vseh laži, ki jih je Elita jemala ven iz črne škatle, in da ne zmorejo videti dlje od svojega nosu. Vprašajte se, ali resnično verjamete, da je to, v kar verjamete, resnica? Ali pa verjamete, da je resnica samo zato, ker so vas naučili, da je to resnica, in sami nikoli niste raziskali v globino, da bi se prepričali v to, kar so vas naučili? Zapomnite si, da težava ni v tem, da so ljudje neizobraženi, temveč v tem, da so izobraženi ravno toliko, da verjamejo, da so naučeni, a niso toliko naučeni, da bi postavili vprašanja o tem, kar so bili naučeni. Zavedajte se, da niste odgovorni za programiranje, ki ste ga bili deležni v otroštvu, toda kot odrasel človek ste 100 % odgovorni, da ga odpravite.

Piše: Matej Rotovnik

V čem je razlika med človekom in slamnatim človekom?

Preden se spustim v osnovni opis razlike med človekom in slamnatim človekom, je treba razumeti tisto, kar nam je Elita načrtno zamolčala, in sicer kdo smo in kaj smo. V tem zapisu se ne bom spuščal v te podrobnosti, vabim pa vas, da se udeležite mojih predavanj, kjer bom vse zelo natančno in podrobno predstavil.

Oseba je človek in človek je oseba. V to verjame večina in zato se ta dva izraza uporabljata zamenljivo, kot da bi šlo za sopomenki. Pa sta oseba in človek res eno in isto ali pa morda obstaja kakšna razlika?

Človek ni le iz kosti in mesa, je veliko več kot to. Človeško telo je sestavljeno iz mesa, krvi in kosti, toda ima še nekaj veliko pomembnejšega: to je duša oziroma energija. Človeška duša je sestavljena iz človeškega duha. Človek je psihosomatska entiteta, ki predstavlja združitev človeškega mesa in človeškega duha. Človek je bitje, ki ima humane lastnosti sočutja in ki je sposobno misliti in govoriti. Ker mislim in govorim, s tem dokazujem, da sem človek, in za človeka z dušo in energijo veljajo samo in izključno naravni zakoni.

Če človek človeka na primer ubije, s tem prekrši naravni zakon in zato se ga lahko kaznuje. Entitete, ki so nas napadle 245 let nazaj in nas sedaj nadzirajo, se tega zavedajo. Zavedajo se, da ne smejo kršiti naravnih zakonov. Verjamem, da večina ljudi ne verjame v nekaj večjega, recimo v to, kar nekateri imenujejo BOG, toda ko začneš razumeti frekvence, vibracije, energije in dimenzije, potem razumeš, da če želiš naprej v višje dimenzije, moraš upoštevati veliko več kot samo to, kar so nas programirano naučili.

Mene so vzgojili v ateista. Ateizem označuje brezboštvo, filozofsko prepričanje, da bog ne obstaja ali da njegovega obstoja ni mogoče dokazati in je zato vera vanj nesmiselna. Z ateizmom se ukvarjajo mnogi filozofi in nenazadnje obstaja tudi znotraj verstev, sploh tistih, pri katerih vera v višjo silo ni ključna, kot je na primer budizem, oziroma je posameznik pripadnik vere zgolj iz kulturnih razlogov, ne zaradi verovanja.

Elita ne more kaznovati človeka za kazniva dejanja, ki niso del naravnih zakonov. Zaradi te težave si je ‘elita’ izmislila laž, ki nam jo je začela programirati od našega rojstva dalje, in sicer je za vsakega človeka umetno ustvarila slamnatega človeka, ki se imenuje fizična oseba.

Kaj je slamnati človek oz. fizična oseba?

Slamnati človek je fiktivna pravno-fizična oseba, ustvarjena z Elitinim upanjem, da se bo, ko bo otrok odraščal, zavedel, da je pravzaprav slamnati človek (kar pa nikakor ni) in bo plačeval vse vrste namišljenih stroškov in obveznosti ter bil kaznovan z »nenaravnimi zakoni«, ki niso del naravnih zakonov.

Kako je elita ustvarila slamnatega človeka?

Tako, da je vsakemu otroku ob rojstvu izdala obrazec, ki se imenuje rojstni list. Starši menijo, da njihovemu otroku ta obrazec pripada, kar pa v resnici ne drži.

Če je Jožica Novak rodila fantka po imenu Janez, potem je logično, da bo na rojstnem listu napisano ime Janez Novak. Če je na rojstnem listu zapisano ime Janez Novak, potem gre za resnično rojstno listino otroka, ki ga je rodila Jožica Novak. Če pa je na rojstnem listu zapisano kakšno drugo ime, potem ta dokument ni rojstni list, ampak gre za ustvarjanje slamnatega človeka oziroma fizične osebe, ki se predstavlja kot Janez Novak.

Elita si je izmislila raznovrstne oblike prevare, tako da je v rojstni list napisala »JANEZ NOVAK« (napisano z velikimi tiskanimi črkami) ali pa »Gospod Janez Novak« oziroma »Janez, gospod Novak« ali karkoli drugega, samo da ni zapisano »Janez Novak« (z malimi tiskanimi črkami). Kadarkoli dobite od Policije, davčne službe, zavarovalnice, inšpekcije ali katere koli druge državne institucije pismo, na katerem je vaše ime napisano z velikimi tiskanimi črkami: JANEZ NOVAK, potem se to pismo ne glasi na vas, ampak na vašo fiktivno fizično osebo, ki si jo je izmislila elita.

Elita je ustvarila SLAMNATEGA ČLOVEKA tako, da je vsakemu otroku ob rojstvu izdala obrazec, ki se imenuje ROJSTNI LIST. Slamnatega človeka so ustvarili zato, da so prevarali NARAVNE ZAKONE, ki jih NE SMEJO KRŠITI. Podjetja v lasti Elite lahko poslujejo samo in izključno s FIZIČNIMI IN PRAVNIMI OSEBAMI, nikakor pa ne morejo poslovati s ČLOVEKOM.

Na tem mestu moram zapisati še slovensko prevaro naše pokvarjene kriminalne vlade. V Sloveniji otroku ob rojstvu izdajo rojstni list, v katerem je otrokovo ime napisano (pravilno) z malimi tiskanimi črkami, toda istočasno izda Ministrstvo za finance, Finančna uprava Republike Slovenije, temu novorojenemu otroku potrdilo, s katerim ustvarijo fizično osebo, napisano z velikimi tiskanimi črkami, in tej osebi dodajo davčno številko, za katero vsi državljani mislijo, da pripada njim, v resnici pa so nam pripojili fizično osebo, s katero lahko goljufajo naravne zakone. S to prevaro je Eliti uspelo prevarati »boga«.

Človeka ne smejo kaznovati s pravili in zakoni, ki niso del naravnih zakonov. Ker je bil cilj Elite, da nas poneumijo in programirajo, so nas naučili, da moramo spoštovati zakone in vlado, ki dela »za naše dobro«. Temu pa ni tako, saj Republika Slovenija ali katera koli druga svetovna država ni samostojna država, ampak privatno podjetje, ki je v lasti Elite, to je od Vatikana, ki je dal podjetja naprej v upravljanje Kraljevi družini, Windsorjevim, ti pa naprej Rothschildovim. Cilj Elite je, da nas nadzoruje in si nas podredi tako, da bomo vsi delali tisto, kar nam bo ukazala. To pomeni, da je na izjemno unikaten način ustvarila sužnja, ki bo delal za Elito. 

Zakaj ustvariti slamnatega človeka?

Na prvem mestu zato, da so prevarali naravne zakone, ki jih ne smejo kršiti. Cilj pa je bil seveda, da človeka spravijo v stres in začnejo služiti z njegovim delom. Zato so nam začeli zaračunavati namišljene stroške in kazni, ki jih človeku Janezu Novaku ne smejo zaračunati. Ker pa je človek Janez Novak programirano neizobražen, kljub temu da ima narejen doktorat, ne razume razlike med človekom in fizično osebo.

Sam verjame, da je to ena in ista oseba in zato se pusti prepričati vsem državnim institucijam, ki ga goljufajo in mu zaračunavajo namišljene dajatve: »davek na dohodek«, »davek sveta«, »davek na dediščino«, »davek na dobiček«, »davek na ceste«, »davek na uvoz«, »davek na dodano vrednost«, »davek na gorivo«, »posojilo obresti«, »bančne bremenitve«, »obvezno zavarovanje« oziroma karkoli drugega, kar si lahko izmislijo bedni programirani strokovnjaki s polnim delovnim časom. Prepričani so, da ne bomo opazili, da se nikoli nismo strinjali s plačilom in da nam ni treba plačati. Isto velja s kaznimi, ki nam jih pišejo pokvarjeni policisti.

Policija nima jurisdikcije nad človekom!

Da, prav ste prebrali, in ker vem, da mi nihče ne verjame, namreč tudi moj oče mi je rekel, da sem nor in govorim neumnosti, vam bom pokazal, kaj je zapisano v zakonu o nalogah in pooblastilih Policije (ZNPPol).

Zakon o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol)

    1. člen (policijski postopek)

(1) Policijski postopek je vsako dejanje policistov zaradi opravljanja policijskih nalog.

(2) FIZIČNA OSEBA, PRAVNA OSEBA ALI DRŽAVNI ORGAN V POLICIJSKEM POSTOPKU ALI OSEBA, ki je navzoča na kraju policijskega postopka, mora ravnati po odredbah, ukazih, navodilih ali zahtevah policistov, ki so potrebne za zagotovitev varnosti in nemoteno izvedbo policijskega postopka.

Policija lahko glede na 8. člen Zakona o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol) v policijskem postopku ukazuje in daje odredbe zgolj fizični osebi, pravni osebi ali državnemu organu ali osebi, ki je navzoča na kraju policijskega postopka.

Če je na kraju policijskega postopka navzoč človek, ga policija ne more obravnavati, razen če sam privoli v njihovo igro.

Če je na kraju policijskega postopka navzoč ČLOVEK, GA POLICIJA NE MORE OBRAVNAVATI, razen če sam privoli v njihovo igro.

Veliko ljudi še sedaj ne razume, kdo točno je oseba? Kako razumemo in ločimo besedne igre Elite, ko govorimo o osebi, pa naj bo to fizična oseba, pravna oseba, naravna oseba, človek ali karkoli tretjega? Zelo enostavno in če ljudje ne bi bili tako leni in bi začeli samostojno raziskovati in predvsem brati, potem bi naleteli tudi na 19. člen Zakona o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol), kjer je zapisano, da mora policaj za jezikovno sporazumevanje pri opravljanju policijskih nalog upoštevati predpise v slovenščini kot uradnem jeziku. Slovenski jezik ima Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ), v katerem je zapisano, da je človek bitje, ki je sposobno misliti in govoriti, in ker mi kot ljudje mislimo in govorimo, s tem dokazujemo, da je vsak od nas človek, glede na Slovar slovenskega knjižnega jezika (SSKJ), ki ga policist mora upoštevati.

  • Policist po Zakonu o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol) nima pooblastil, da daje ukaze človeku,
  • nima napisano, da lahko človeka, žival ali rastlino obravnava v policijskem postopku,
  • nad ljudmi ne more izvajati policijskega postopka,
  • prav tako ne identifikacije,
  • niti omejevanja gibanja,
  • niti omejevanja drugih pravic.

Podjetje in človek

Zapisal sem, da Republika Slovenija ali katera koli druga država ni samostojna država, ampak privatno podjetje, ki je v lasti Elite. Prav ste prebrali, naša država in čisto vse državne institucije, vključno z bolnišnicami, so podjetja. To pomeni, da imajo vsa podjetja svojo davčno in matično številko.

PODATKI O PODJETJU:

Naziv: REPUBLIKA SLOVENIJA
Naslov: Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana
Status: Pravna oseba
Ni zavezanec za DDV.
Davčna št.: 17659957
Matična številka: 5854814000
VIR: http://ddv.inetis.com/podjetje.aspx…

PODATKI O PODJETJU:

Naziv: MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE POLICIJA
Naslov: Štefanova ulica 2, 1000 Ljubljana
Status: Pravna oseba
DDV ID: SI47429518
Matična številka: 1332813000
VIR: http://ddv.inetis.com/podjetje.aspx…

Podjetja v lasti Elite lahko poslujejo samo in izključno s fizičnimi in pravnimi osebami, nikakor pa ne morejo poslovati s človekom. V primeru, da želi katero koli podjetje na tem svetu poslovati s človekom, potrebuje na podlagi Obligacijskega zakonika medsebojno podpisano pogodbo. Če te pogodbe niste podpisali, potem vam državna, mestna in druga podjetja ne smejo vsiljevati nobenih zakonov ali notranjih pravil, ki s opisana samo in izključno za fiktivne fizične osebe.

Če ni pogodbe, potem ni postopka

Pazite, država je ustvarila fiktivno osebo tako, da naj bi za njo odgovarjali vi kot človek. Država bo v vseh svojih odločbah, odlokih, potrdilih in ostalih uradnih dokumentih vedno naslavljala fizično osebo Janeza Novaka, čigar ime in priimek sta napisana z velikimi tiskanimi črkami. Če boste odgovorili, podpisali ali se ne boste odzvali na poziv, potem avtomatično sprejmete vi kot človek vse, kar država ukazuje oziroma narekuje vaši fizični osebi. Postopki, kako se pravilno odzvati, so enostavni, toda morate se jih naučiti. Zatorej pazljivo pri vseh korakih v komunikaciji z uradnimi in pooblaščenimi uradnimi osebami.

Programirani policisti niso ravno pametni in verjemite mi, da nimajo pojma, kakšna je razlika med fizično osebo in človekom, zato je z vaše strani potreben pravilen postopek, da policista pravilno izobrazite o tem, zakaj nima nobene jurisdikcije nad vami. Enako velja pri komunikaciji z inšpektorji, mestnimi redarji itn. Dejstvo je, da vas noben policist ali druga pooblaščena uradna oseba ne sme kaznovati. Zato mu med postopkom obrazložite in če bo nadaljeval, mu recite, da ne sprejemate kazni, in predvsem nikoli in nikdar ne podpišite uradnega dokumenta, ki bi vam narekoval, da morate plačati kazen ali kaj podobnega.

Dodaj odgovor

CLOSE
CLOSE