Aktualno

NEVERJETNO: Več kot 10% površine ZDA samo za pašo krav

Vsejedci se velikokrat obregnejo ob vegane iskajoč slabosti veganskega načina prehranjevanja, s katerim bi upravičili svoje prehranjevalne navade in oprali nesnago s sebe oz. s svojih gnusnih dejanj, katera posredno ali neposredno povzročajo živalim. Vegani tako nemalokrat slišijo očitek (enega od mnogih, a vseh neutemeljenih), da pojedo na račun neuživanja mesa in mesnih izdelkov toliko več rastlin, s tem pa jih – odžirajo živalim. Pa so vegani res ‘škodljivci’?

Znano dejstvo je, da kar 80% vseh rastlin, ki se jih uporabi v prehranjevalnem sistemu, gre za živinorejo, torej neposredno za hrano živalim. Če ne bi obstajala živinoreja, bi torej kar 80% rastlin ostalo oz bi jih lahko razdelili med ljudi. Nenazadnje, z lahkoto bi lahko tako izkoreninili lakoto …

Veganka Natalija Mavser razloži, koliko rastlin pojedo živali oz koliko le-teh bi ostalo, če ne bi bilo potrebno hraniti živali. Hkrati tudi izračuna, da je samo za pašo (samo ameriških) krav potrebnih kar 10% celotne površine Amerike.

“Veliko živali, kot so prašiči, purani in piščanci, tudi v prosti reji krmijo z žitom. Nekatere živali seveda lahko jedo le travo, a samo v ZDA je za meso rejenih več kot 90.800.000 krav (podatek iz polletnega poročila USDA). Vsaka krava za pašo potrebuje nekje med 1 do 14 hektarjev travnikov, odvisno od kakovosti paše. Če uporabimo najmanjšo številko, torej 1 hektar pašnikov za vsako kravo, to pomeni, da samo za krave v ZDA potrebujemo približno 90,8 milijonov hektarjev rodovitne zemlje za pašo. To pa je več kot 10% celotne površine ZDA. In to – SAMO za krave”, zapiše Natalija in nadaljuje:

“V ta račun ni zajet prostor, potreben za pašo več kot 2.200.000 ovac in jagnjet, ali za primeren življenjski prostor kar 113,6 milijonov prašičev, 246 milijonov puranov, 8,7 milijard kokoši (ti podatki ustrezajo številu živali, razen krav, ubitih v letu 2009). Če upoštevamo še živali, ki so rejene za mleko, jajca, volno itd., je dejansko število rejnih živali še bistveno višje. Prav tako nismo vračunali prostora, potrebnega za gojenje žita za živali, ki ne morejo jesti zgolj trave”.

Lakoto se torej da izkoreniniti, če bi le bil interes. Sicer pa pravijo tudi, da ni problem nasititi revnih, težko je nasititi – bogate. Med katere spadate?

CLOSE
CLOSE