DružbeniIntervjuji

SDS: “Kar smo odvrgli, zakopali, poškropili v ali na zemljo, se prej ali slej vrne k nam na naših krožnikih.”

Kaj menijo o konoplji v SDS, jo legalizirati ali ne, pa o živinoreji, kaj o chemtrailih, pa o cepljenju … Če naj Slovenija ostane v EU in NATO-u in s čem vas želijo nagovoriti na prihajajočih volitvah. Skrbno preberite vse odgovore, morda pa je SDS vaša opcija!

  • KONOPLJA: Kakšno je vaše mnenje o indijski konoplji? Legalizirati ali ne? Dovoliti, da vsak sadi za lastne potrebe (ne glede, če bi to bilo za zdravje ali ‘rekreacijo’)? Zakaj DA ali zakaj NE?

Podpiramo legalizacijo konoplje v medicinske namene, o legalizaciji mehkih drog pa bi bila potrebna širša javna razprava. Menimo pa, da uporaba konoplje ni nedolžna, saj je kajenje trave bolj škodljivo, kot kajenje tobaka. Kronično uživanje te droge pa na dolgi rok okvarja centralni živčni sistem, ljudje postanejo osebnostno spremenjeni, postanejo brezbrižni za okolico in soljudi, apatično in asocialni.

  • ŽIVINOREJA: Kakšno je mnenje stranke o živinoreji? Živinoreja onesnažuje zrak bolj kot ves promet na svetu skupaj, porablja se enormne količine voda, krčijo se gozdovi, ‘izgublja’ se planet … hkrati pa je meso s strani WHO označeno za rakotvorno!

Za zemljo kot osnovno materijo, podlago za pridelavo hrane, velja načelo »Kar boš sejal, to boš žel«. Kar smo odvrgli, zakopali, poškropili v ali na zemljo, se prej ali slej vrne k nam na naših krožnikih. Res je, da raziskave kažejo, da sta velika problema onesnaževanja monokultura, ki med drugim uporablja ogromno količino strupov, ki svoj cilj (škodljivce, bolezni rastlin) dosežejo le v 2 % in živinoreja.

V SDS se zato zavzemamo za čim večjo pridelavo lokalne ekološke hrane, ki od njive do krožnika potuje najkrajši čas. Zaradi kratke poti je hrani zagotovljena svežina, višja hranilna vrednost in s tem kakovost živil, zaradi česar ima tovrstna hrana višjo dodano vrednost in manjši vpliv na okolje. Ekološko kmetovanje se tudi osredotoča na pridelavo brez topnih mineralnih gnojil, kemično sintetiziranih fitofarmacevtskih sredstev (pesticidov), gensko spremenjenih organizmov, proizvodov, pridobljenih iz teh organizmov ter različnih regulatorjev rasti, kar pozitivno vpliva na človeka in okolje.

Kar se same živinoreje tiče, pa ne moremo mimo dejstva, da je kupec še vedno tisti, ki z nakupom in povpraševanjem odloča, kaj bo trgovec postavil na polico. In kot kažejo podatki, se v Sloveniji potrošnja mesa na prebivalca počasi niža, medtem ko se potrošnja zelenjave iz leta v leto veča.

  • CHEMTRAILI: Kakšno je mnenje vaše stranke o ti. chemtrailih? Nas zaprašujejo s strupi ali ne? Kdo to dela in zakaj?

Ena od programskih vrednot stranke je pozitiven odnos do okolja, ki pomeni, da si prizadevamo za zmanjševanje negativnih vplivov na živo in neživo naravo ter zmanjševanje sedanjih pritiskov na okolje. Izboljšanje odnosa do okolja dosegamo z  ustreznimi vrednotami in  ravnanjem, z do okolja prijaznim gospodarstvom in tehnologijami ter z  ustreznim upravljanjem rabe prostora in ravnanja z odpadki.

Naj spomnimo, da smo v času prve vlade Janeza Janše, ko je Slovenija predsedovala Svetu EU kot eno od glavnih prioritet predsedovanja izpostavila prav okolje. Takrat smo dosegli pomembne preboje na okoljsko-podnebnem področju, v reševanju energetsko-podnebnih vprašanj. V postopku soodločanja z  Evropskim parlamentom smo namreč uspeli doseči potrditev takrat štirih ključnih aktov: direktivo o odpadkih, ki je uvedla bolj kakovostno ravnanje z odpadki, uredbo o živem srebru in direktivo o okoljskih standardih kakovosti na področju vodne politike, ki sta uredili bolj varno ravnanje z zdravju zelo škodljivimi snovmi, ter direktivo o vključevanju emisij iz letalskega prometa v shemo trgovanja z emisijami  (ETS), ki predstavlja enega ključnih ukrepov za celovito zmanjševanje emisij CO2.

Žal je ta zagon, ki ga je Slovenija začela na področju okolja v letu 2008, skozi desetletje postopno pojenjal, tako da smo se sedaj znašli v situaciji, ko Evropska komisija proti Sloveniji vodi kar nekaj postopkov na področju okolja in prostora, prav tako so pred sodiščem EU vložene tožbe z visokimi denarnimi kaznimi proti Sloveniji, pri čemer ni zanemarljivo, da je okoljska politika te vlade kot kaže šibka, če vemo, da povprečen Slovenec za okolje preko dajatev prispeva več kot povprečen državljan EU.

  • CEPLJENJE: Ste za obvezno cepljenje in zakaj? Ali ste za prostovoljno cepljenje in zakaj?

V SDS menimo, da bi v primerih spremembe zakona o nalezljivih boleznih najprej morali opraviti širšo javno razpravo in uravnotežiti obveznost cepljenja in pravico do odklonitve zdravstvenega posega. V luči zadnjih razprav v zvezi z omenjenim zakonom, ki se dotika izjemno občutljivih vsebin, smo tako odprli prostor za razpravo na komisiji za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti, saj so v vrstah SMC, DeSUS in SD želeli zakon po naši oceni neupravičeno sprejeti po skrajšanem postopku.

Glede na to, da v praksi prihaja do primerov, ko starši otrok iz utemeljenih vzrokov odklanjajo cepljenja, bi bilo prav, da se jim tovrstno odklonitev pod določenimi pogoji tudi omogoči. Vsekakor pa menimo, da bi kot obvezna veljalo ohraniti tista cepljenja, ki jih kot obvezna priporoča Svetovna zdravstvena organizacija.

  • SLOVENIJA, EU in NATO: Naj Slovenija še ostane v EU in NATO-u? Zakaj DA ali zakaj NE? Kaj so prednosti in kaj slabosti?

Da. Članstvo v NATO in EU sta Sloveniji dali ugled, stabilnost, varnost in samozavest. Zato si mora Slovenija z novo vlado nemudoma povrniti svoj mednarodni ugled tako, da bo kot članica EU in Nata delovala bolj verodostojno in načelno. Vrniti se mora k temeljnim usmeritvam, ki jo določajo državljani, ustava, zakoni in drugi dokumenti, sprejeti v Državnem zboru. Slovenija mora spet postati proaktivna v delovanju in soustvarjanju politik evropskih institucij in Nata.

  • VOLITVE 2018: Katere so glavne tri stvari, s katerimi želite prepričati Slovence, da volijo vašo stranko? Kaj bo v štirih (ne osmih, torej v enem mandatu) letih drugače, če vam uspe sestaviti vlado ali priti v vladajočo koalicijo?

Ker smo se zadnja štiri leta soočali z uničevanjem lastne identitete, kar je za neko skupnost najbolj pogubno, ker smo soočeni z globoko državo, ki je bila mnogokrat razkrinkana, a nikoli sankcionirana, bomo v SDS storili vse, da to globoko državo razgradimo. Poskrbeli bomo, da bodo odgovorni za pranje denarja prek NLB, za 5 milijardno bančno luknjo, za korupcijo v zdravstvu in skorajšnji razpad zdravstvenega sistema odgovarjali.

V SDS smo proti podržavljanju, nasproti diktaturi birokracije postavljamo svobodno podjetniško pobudo in vitko državo, ki je servis, ne pa diktator, kjer se lahko vsak dan bojite, česa niste prav naredili, ker je vse predpisano in koliko boste za to kaznovani. Poskrbeli bomo, da boste dali manj za davke in da bo več ostalo za vas, da bo starost lepa in dostojanstvena. Podprli bomo družine, v zdravstvu pa bomo naredili red. Naredili bomo vse potrebno za ustrezno zavarovanje meja, tako da se bomo v naši državi počutili varne.

Prepričani smo, da bodo volivke in volivci Slovensko demokratsko stranko prepoznali kot stabilno, zanesljivo stranko, kot stranko s tradicijo, programom, pravo energijo in sposobnim kadrom. Da bodo prepoznali, da delujemo združeni za Slovenijo in za blaginjo vseh državljank in državljanov. Predvsem pa, da imamo vizijo o razvoju naše lepe Slovenije in da lahko le mi zopet popeljemo Slovenijo v sam vrh normalnih, uspešnih, demokratičnih, evropskih držav.

(Foto: SDS.si)

Dodaj odgovor

CLOSE
CLOSE