IntervjujiVegan

JURE VRHOVNIK: Je veganstvo ekstremizem ali celo sektaštvo???

Prijazno prosim vsejede, če si lahko kdaj vzamejo par minut časa in se vsaj malo zamislijo glede problematike živali, okolja, zdravja in morale. Ugotovili bodo, da to niso neke ekstremne dogme, ampak zelo tehtno strokovno, medicinsko in filozofsko utemljena miselnost, ki ji je vredno prisluhniti. Če že ne zaradi živali, pa zaradi nas samih, našega zdravja in planeta …

Dragi in spoštovani vsejedci, predstavljajte si, da se znajdete 200 let nazaj, v sužnjelastniškem južnem delu Amerike. V času, ko je bilo popolnoma naravno, da so ljudje imeli črnske sužnje in so prosto razpolagali z njihovo svobodo in življenji. Kako bi pojasnili tedanjim ljudem, da to ni prav? Kakšen bi bil najprimernejši način ozaveščanja, da bi se te krivice odpravile? Bi bilo bolje ozaveščati na nevsiljiv način? Bi bilo preveč vsiljivo kazati primere najbolj okrutnih zlorabljanj sužnjev, ali pa bi ljudje to smatrali kot preveč ogabno in agresivno s strani “sužnjeljubcev”? Severnjaki so se odločili uporabiti kar fizično silo, da bi dokončno odpravili te krivice, ker se na druge načine ni dalo.

Kakšno moralno pravico ima človek???

Zelo podobno se počuti večina veganov danes. Vsak od nas se je naenkrat zavedel, da so živali (zlasti sesalci) visoko čuteča in čustvena bitja, ki se fiziološko ne razlikujejo bistveno od ljudi. Zelo podobno kot ljudje se odzivajo na bolečino in strah. Zaradi zapiranja v premajhne prostore pri intenzivni reji kažejo podobne psihične znake otopelosti, apatije in depresije, kot bi jih ljudje, če bi nas za pol življenja zaprli v betonske ječe. Zato se je po mnenju veganov povsem razumno vprašati, kakšno moralno pravico ima človek, da načrtno zasužnjuje živali, jih maltretira in usmrti za svoje lastne potrebe. In to grozljivo masovno, kar 150 milijard živalskih življenj na leto (vir UN).

Vegani se lahko razumno upravičeno sprašujemo, zakaj obstajajo sodobni zakoni, ki prepovedujejo nepotrebno fizično trpljenje in usmrtitev domačih živali, pri rejnih živalih pa se te moralne vrednote ignorirajo. Kaj je pri teh dilemah in razmišljanju ekstremnega?

Kaj je pri neodobravanju nasilja ekstremnega?

Menim, da je bolj ekstremno-ignorantsko to, da večina ljudi ob teh dilemah zamahne z roko in se veganom posmehuje s prikazovanjem raznih primitivnih slik o roštiljih, trpečih solatah in vicih o tem, kako se veganom cedijo sline, ko kosijo travo. Zaradi takega nesočutja in splošne ignorance ljudi do resnega problema ni čudno, da nekateri vegani postanejo agresivnejši. Kajti velika večina veganov je na začetku vedno pripravljena z veliko potrpežljivostjo in miroljubnostjo pojasnjevati svoja stališča.

“Nikomur se ne da slišati dejstev, da živinoreja povzroča toliko toplogrednih plinov, kot celoten svetovni transport. Da za 1 kalorijo mesa moramo pridelati 20 kalorij rastlinske krme za to žival, zato porabimo za meso 20x več okoljskih virov (zemlje in vode), kot če bi pridelovali rastlinsko hrano direktno za ljudi. Nikomur se ne ljubi prebrati uradnega stališča ameriškega Urada za zdravo prehrano, da je uravnotežena veganska prehrana povsem zadostna in zdrava za ljudi, tudi dojenčke, nosečnice in vrhunske športnike.” (vir: USDA)

Vendar pa so še tako razumna stališča ponavadi vedno preglašena z razmeroma nerazumnimi ali primitivnimi kontra argumenti mesojedcev, ki večinoma ne sežejo dlje od zgolj dogmatičnih trditev, da ker že od nekdaj jemo meso / prehranjevalna veriga / tudi levi jedo meso, zato imamo tudi mi pravico še naprej razpolagati z živalmi kot predmeti, itd … Z enakimi argumenti bi lahko še danes upravičevali sužnjelastništvo.

Veganstvo je največja korist za planet …

Nikomur se ne da slišati dejstev, da živinoreja povzroča toliko toplogrednih plinov, kot celoten svetovni transport. Da za 1 kalorijo mesa moramo pridelati 20 kalorij rastlinske krme za to žival, zato porabimo za meso 20x več okoljskih virov (zemlje in vode), kot če bi pridelovali rastlinsko hrano direktno za ljudi. Nikomur se ne ljubi prebrati uradnega stališča ameriškega Urada za zdravo prehrano, da je uravnotežena veganska prehrana povsem zadostna in zdrava za ljudi, tudi dojenčke, nosečnice in vrhunske športnike (vir: USDA). Najlažje je namreč proglasiti vegane za ekstremiste in še naprej živeti v udobnem mehurčku svojih ekološko in moralno potratnih navad. Čeprav se civilizacija razvija, in z njo tudi moralne vrednote, se je lažje opirati na udobno tradicijo, ki ohranja barbarska načela.

Zato prijazno prosim vsejede, če si lahko kdaj vzamejo par minut časa in se vsaj malo zamislijo glede problematike živali, okolja, zdravja in morale. Ugotovili bodo, da to niso neke ekstremne dogme, ampak zelo tehtno strokovno, medicinsko in filozofsko utemljena miselnost, ki ji je vredno prisluhniti. Če ne zaradi živali pa tudi zaradi nas samih, našega zdravja in planeta.

(Tekst: Jure Vrhovnik)

CLOSE
CLOSE