KolumneVlado Began

Papež podpira uničevanje podnebja in okolja

V Glasgowu je bilo v času med 31. oktobrom in 13. novembrom 2021 26. zasedanje Konference držav pogodbenic okvirne konvencije Združenih narodov o podnebnih spremembah (COP26). Na njem so države sprejele nekaj zavez na področju blaženja podnebnih sprememb in sicer glede metana, izrabe tal in gozdov ipd., da bi tako zmanjšale emisije CO2 v ozračje. Vprašanje je, ali niso bile te zaveze sprejete bolj ali manj s figo v žepu, kajti emisije toplogrednih plinov še vedno naraščajo, čeprav mnoge države že dolgo govorijo o zmanjšanju emisij.

Piše: Vlado Began, pravnik

Kljub temu, da je že dolgo znano, da je množična živinoreja s svojimi toplogrednimi plini eden največjih uničevalcev podnebja, pa države kakšnih izrecnih zavez v zvezi s tem niso sprejele. Tako bo živinoreja še naprej uničevala podnebje in druge dele narave, seveda pa še najbolj živali same, pa tudi ljudi, saj je splošno znano, da so živila živalskega porekla škodljiva za zdravje ljudi. Živinoreja je tako ena izmed glavnih uničevalcev družbe in narave (mogoče celo največja), ki vodijo v propad sveta – ne Zemlje kot planeta, temveč sveta, ki ga je ustvaril egoističen človek.

Papež Frančišek se oglasi

Na tematiko omenjene konference se je večkrat odzval tudi papež Frančišek. V zvezi s tem sta zanimivi najmanj dve njegovi misli: »Konferenca naslavlja enega največjih moralnih izzivov našega časa: ohranitev Božjega stvarjenja« in »te priložnosti ne smemo zapraviti, sicer se bomo morali soočiti z Božjo sodbo, ker nismo bili vestni upravitelji sveta, ki nam ga je zaupal v oskrbo«.

Ohranitev ali uničenje božjega stvarjenja?

Kakšna je vloga katoliške cerkve glede ohranitve Božjega stvarjenja? Če pogledamo preteklost, lahko vidimo, da praktično nikakršna. Cerkev je ves čas velika podpornica antropocentrizma, saj trdi, da je človek nadrejen naravi – je gospodar živali, rastlin, mineralov in drugih delov zemlje. Kakšne so posledice te miselnosti, ki je bistveni del družbene zavesti praktično po vsem svetu, je dobro vidno – podnebne spremembe, ki že prehajajo v podnebne katastrofe, in čedalje bolj uničena narava. Svojega stališča o tej tematiki cerkev tudi sedaj ni spremenila, saj še vedno podpira uničujoči antropocentrizem. To izhaja tudi iz katekizma, ki ga v tem pogledu ni spremenila, saj še naprej dopušča množično živinorejo, lov, ribolov …, kar so dejanja, ki izhajajo iz antropocentrizma. Katekizem torej še naprej ukazuje ubijanje živali in uničevanje narave, kar ga vsekakor v tem delu dela za satanskega. Tudi biblije ni spremenila, zato še vedno velja biblijski ukaz: »Vse živali zemlje in vse ptice neba naj se vas bojijo in trepetajo pred vami. Tudi vse, kar se giblje po zemlji, in vse ribe morja, vse to bodi v vaši oblasti. Vse, kar se giblje in živi, naj vam bo za živež …« (1 Mz 9,2-4)

Kakšna bo sodba za papeža Frančiška, ki ima še posebej rad argentinske goveje zrezke? Koliko krav je moralo umreti nasilne in krvave smrti, da se je nasitil papež? In koliko drugih živali je pojedel Frančišek? Po zakonu “kar seješ, to žanješ”, ki je del biblije, bo pač moral pretrpeti vse tisto, kar je povzročil živalim, da se ne omenja drugih delov narave …

Če bi bil papež proti antropocentrizmu, bi kaj konkretno naredil v tej smeri. Spremenil bi katekizem in se distanciral od tistih delov biblije, ki omogočajo prevlado človeka nad naravo, prepovedal bi sodelovanje katolikov v izkoriščanju in uničevanju živali in narave. Je namreč absolutni vladar cerkve in so mu vsi katoliki podrejeni, zaradi česar se morajo ravnati po njegovih ukazih. Papež lahko vsem tistim, ki ne bi ravnali po njegovem ukazu, vključno s kardinali, škofi, kleriki, politiki, bančniki zagrozi s prekletstvom in večnim peklom. In prekletstvo bi lahko nad tistimi, ki ne bi prenehali z uničevanjem, tudi dejansko izrekel in kršitelje poslal v pekel. Pa je to storil? Ni! Katoliško zaničevanje in uničevanje Božjega stvarjenja se nadaljuje.

Božja sodba ali sodba samemu sebi?

Papež se sprašuje, kakšna bo Božja sodba, ker nismo bili vestni upravitelji sveta, ki nam ga je Bog zaupal v oskrbo. Ker Bog ni maščevalen, čeprav papež trdi nasprotno, Božje sodbe ne bo. To pa ne pomeni, da sodbe ne bo. Bo in ta je lahko za papeža, kardinale, škofe in druge klerike ali laike, ki podpirajo ubijanje živali in uničevanje narave ali pa celo sami pri tem direktno sodelujejo, strahotna. Kakšna bo sodba za papeža Frančiška, ki ima še posebej rad argentinske goveje zrezke? Koliko krav je moralo umreti nasilne in krvave smrti, da se je nasitil papež? In koliko drugih živali je pojedel Frančišek? Po zakonu “kar seješ, to žanješ”, ki je del biblije, bo pač moral pretrpeti vse tisto, kar je povzročil živalim, da se ne omenja drugih delov narave. Nazaj bo dobil trpljenje, ki ga je tako ali drugače povzročil živalim in naravi, seveda pa tudi ljudem. Trpljenje, ki ga nekdo povzroči drugim, je namreč njegova last in se mu zato lahko vrne. Papež si torej sodi sam in njegov sodnik ni Bog, pekel si je ustvaril sam – srečo pa ima, da pekel ni večen, kar sicer uči cerkev. Seveda to vse velja tudi za druge, ki sodelujejo pri uničevanju. Ker pa je Bog milosten, da vsakomur možnost, da se izogne trpljenju, ki ga je povzročil, vendar se mora pravočasno spreobrniti.

Papeževo leporečje

Papež je leta 2015 izdal okoljsko okrožnico Laudato si’, ki govori tudi o podnebju. Kot je ta okrožnica navadno leporečje, to velja tudi za papežev odziv na COP26. Frančišek je namreč mojster praznih besed, navidezno sicer vsebinsko bogatih, vendar brez pravih dejanj! Po dejanjih pa jih boste spoznali, pravi Jezus.

Dodaj odgovor

CLOSE
CLOSE