Revija 5D

Zahteve po testiranju in cepljenju na delovnem mestu

Ljudje sprašujejo, kako naj se ubranijo pred politično-zdravstveno tiranijo, ki nas je doletela. Na žalost, v tem svetu, ko ne veljajo več človekove pravice in svoboščine oz. se držijo le še za las ponekod, ko sta do konca poteptana človeško dostojanstvo in integriteta, vam lahko konkretno pomagamo le s splošnim nasvetom: IZOBRAŽUJTE SE, NAJDITE SI PRAVNO POMOČ, ko menite, da so vam kršene vaše pravice zaradi zahtev delodajalca, zdravnika ali ponudnika storitev.

Piše: Civilna iniciativa slovenskih pravnikov

Ustava Republike Slovenije in Zakon o varstvu osebnih podatkov zagotavljata varovanje naših podatkov o zdravstvenem stanju. Naše zdravstveno stanje ocenjujejo zdravniki, za namen zaposlitve pa zdravniki medicine dela. Zdravstveno stanje se ocenjuje tudi v drugih primerih, kot to določa zakon (npr. ugotavljanje alkoholiziranosti na delovnem mestu).

Glede cepljenja: Nihče ni dolžan dati delodajalcu podatka o tem, ali se je ali se ni cepil.

– Če vas delodajalec vpraša, ali ste se cepili, odgovorite: v postopku zaposlitve sem predložil/-a potrdilo o svoji zdravstveni sposobnosti za opravljanje dela. Ščitita me Ustava RS in Zakon o varstvu osebnih podatkov. To vprašanje ste postavili nezakonito, zato vam nisem dolžan/dolžna odgovoriti.

– Če vam kot zaposlenemu onemogočijo vstop v prostore delodajalca: Zahtevajte, naj vam takšno odločitev predložijo pisno.

– Če vam fizično preprečijo vstop v prostore delodajalca zato, ker ste odklonili cepljenje ali ker delodajalec meni, da ne želite predložiti potrdila o cepljenju:
Pokličite policijo in zahtevajte zapisnik o tem. Poiščite odvetnika zaradi nasveta in nadaljnjih ukrepanj. Sporočite sindikatu, kjer ste zaposleni, ali splošnemu sindikatu za dejavnost, v kateri ste zaposleni. Če je v podjetju sindikalni zastopnik, zahtevajte, da pride. Od ravnatelja šole ali direktorja zahtevajte, da vam osebno pove, da ne smete vstopiti. Vratar/varnostnik nima zakonske podlage ugotavljati vaše zdravstveno stanje in zahtevati potrdilo o cepljenju, prebolevnosti ali opravljenem testu za nobeno bolezen ali zdravstveno stanje.

Če vam vročijo pisno opomin pred odpovedjo delovnega razmerja: Obvezno izkoristiti pravne poti (tožba na delovnem sodišču, upravni spor). Ker boste uspeli. Ne pustite se zastraševati.

Dodatni splošni nasveti:

  • vedno ostanite mirni, saj veste, da imate prav in da se borite za svoje življenje in zdravje, za pravico;
  • vedno opozorite, da gre za eksperimentalno cepivo in da ne želite sodelovati v eksperimentu;
  • lahko se sklicujete na ugovor vesti, versko ali filozofsko prepričanje, ki vam jih zagotavljata Ustava RS in Evropska konvencija o človekovih pravicah;
  • poskušajte se organizirati v organizaciji, podjetju, kjer ste zaposleni, in tudi pridobiti podporo cepljenih;
  • svoj primer izpostavite javnosti, na družabnih omrežjih ali medijih;
  • kontaktirajte neposredno ministrstvo, sindikat …;
  • organizirano ali posamično poiščite nasvete pravnih strokovnjakov, posebej odvetnikov;
  • organizirajte se lokalno ali širše, naredite iniciativo, društvo, združenje …

Menimo, da se lahko sprožijo različni pravni postopki, od civilnih tožb zaradi diskriminacije do tožb zaradi krnitve svobode ali osebnostnih pravic in kazenskih ovadb zoper odgovorne osebe. Zavedajte se, da niste, nismo sami v tem boju! PRAVICA in DOBRO na koncu vedno zmagata!

Glede testiranja:

Glede na to, da testiranje v pravnem smislu predstavlja medicinski ukrep oziroma poseg v telo prav tako kot cepljenje, velja glede testiranja enako kot za cepljenje.

V kolikor se vseeno nameravate testirati, a ne želite testov po 23. avgustu 2021 sami plačevati, predlagamo, da se obrnete na delodajalca z zahtevo, da vam krije stroške testiranja. Če namreč delodajalec testiranje določi kot pogoj za (varno) opravljanje dela, je dolžan tudi sam poskrbeti zanj kot tudi nositi finančno breme testiranja svojih zaposlenih. To lahko primerjamo z varnostno opremo in zaščitnimi sredstvi, ki jih mora delavec pri opravljanju svojega dela uporabljati in jih mora priskrbeti delodajalec na lastne stroške in ne na stroške delavca. Vztrajajte, saj ta pogoj ni obstajal ob sami sklenitvi pogodbe.


O RUBRIKI | Predstavljamo novo rubriko Pravni kotiček, v kateri bomo v sodelovanju s Civilno iniciativo slovenskih pravnikov objavljali pravne nasvete, ki nam lahko zlasti v sedanji situaciji pridejo zelo prav. Imate kakšno vprašanje pravne narave? Pišite nam na mail urednistvo@cajtng.net.

Dodaj odgovor

CLOSE
CLOSE