Ostale križankeUgankarstvo

Ostalo #007 | Besednjak

V lik vnesite 30 besed, številka na koncu opisa pomeni dolžino besede.

Vodoravno: 8. glaska, glasbeno znamenje, tudi diplomatsko pismo (4), 9. čas oz. trenutek, ko sta dan in noč enako dolga (10), 10. igra pri taroku, pri kateri se mora napovedana karta izigrati v zadnjem vzetku (6), 11. prebivalec kraja na Dolenjskem, znanega po rokodelski umetnosti (8), 12. prvi mitološki moški po Bibliji (4), 13. ustanovitelj, utemeljitelj (zast.) (10), 17. mesto v notranjosti Dalmacije (4), 18. reka v Srbiji, desni pritok Donave (5), 19. pogodba med državami, sporazum o medsebojni vojaški pomoči (4), 20. poljski skladatelj Krzysztof (10), 22. tri enake karte pri pokru (4), 23. večkrat preganjen bombažni vložek med rano in obvezo (8), 27. grafično znamenje za poudarek (6), 28. obrt, pri kateri se kleše, npr. v kamen (10), 29. travnata površina sredi gozda (4)

Navpično: 1. dajanje krme živini (10), 2. vražni obesek, predmet, ki se mu pripisuje čarobna moč, amulet (8), 3. delavec, ki sestavlja letala (10), 4. oblika umetniškega dela, zvrst, slog, stil (4), 5. geometrijski lik (4), 6. nekdanja denarna enota na Madžarskem (6), 7. materina sestra, ujčeva žena, teta (star.) (4), 14. pripadnik germanskega naroda (5), 15. oseba, ki cepi, cepilec (10), 16. poslovanje brez izgub, plačilna zmožnost (10), 19. pismena kolektivna vloga na višjo oblast (8), 21. dovoljena začasna prekinitev dela (6), 24. kraj pri Ljubljani (4), 25. skupni evropski denar (4), 26. vnetni mehurček na jeziku (4).

Dodaj odgovor

CLOSE
CLOSE