Intervjuji

Vlado Began: “Cerkvena pedofilija je globalni problem in obstaja že, odkar je cerkev nastala.”

Vlado Began živi v Šmarju pri Jelšah in je po poklicu pravnik. Deloval je večinoma v javnem sektorju, nekaj časa pa tudi kot odvetnik. Sedaj je zaposlen v privatnem sektorju. Njegovo trenutno zasebno nepoklicno delovanje se dotika predvsem dveh področij, in sicer religije, zlasti katoliške cerkve, ter živali. Nekaj časa je bil pravni zastopnik Društva za zaščito ustave in žrtev cerkve, kasneje pa je vodil tudi Koalicijo za ločitev države in cerkve. Njegovo drugo področje delovanja je borba za živali in v okviru tega je bil slabih deset let varuh pravic živali pri Društvu za osvoboditev živali in njihove pravice. Naredil je tudi nekaj spletnih strani z omenjeno tematiko, kjer objavlja razne prispevke na obe temi, je pa tudi avtor štirih cerkveno kritičnih knjig. Večje število tekstov iz obeh področij, pa še iz kakšnega drugega, je objavil v raznih slovenskih medijih. Z g. Beganom smo govorili o njegovih knjigah, cerkveni pedofiliji in se dotaknili tudi trenutne situacije v svetu.

 • G. Vlado, ste avtor več cerkveno kritičnih knjig. Katere knjige ste doslej napisali in o čem je mogoče brati v njih?

Napisal sem štiri cerkveno kritične knjige. Zadnja, ta ima naslov Katoliška cerkev: raj za pedofile in pekel za njihove žrtve?, govori o pedofiliji v katoliški cerkvi. Spolne zlorabe otrok so hud zločin, še posebej, če jih storijo duhovniki, ki so otrokom prikazani praktično kot sam Bog na Zemlji. Cerkev sicer priznava pedofilijo med duhovniki, vendar pravi, da je pedofilije v drugih plasteh družbe več kot pri njej. To je sicer res, vendar pa je večina teh pedofilov, vsaj statistično, katolikov, saj pri nas prevladuje katoliška vera. Tako je mogoče reči, da je večina pedofilije v Sloveniji cerkvene pedofilije, saj so tudi laični katoliški pedofili del cerkve. Bolj ali manj podobno je tudi drugje na zahodu. Cerkev sicer poudarja, da priznava človekove pravice in demokracijo.

 • Pa jih res?

  Pravnik Vlado Began trdi, da je cerkvena pedofilija globalni problem in da obstaja, že odkar je nastala cerkev.

Iz cerkvenega nauka in zgodovine je jasno, da v principu ne priznava niti demokracije niti človekovih pravic. Če jih navidezno priznava, jih samo kot sredstvo za dosego svojih ciljev, ne pa kot vrednote same po sebi. Cerkev ne priznava temeljnih ustavnih pravic, kot npr. pravice do življenja (biblijske smrtne kazni, pravične vojne), svobode vesti, svobode izražanja, volilne pravice, enakopravnosti (napadi na homoseksualce …). Je tudi proti načelu ločitve države in verskih skupnosti, pri čemer ji pomaga celo država, saj v korist cerkve krši omenjeno načelo. O tej tematiki govori knjiga Cerkev proti človekovim pravicam in demokraciji.

Knjiga Denar je cerkveni Bog se ukvarja s premoženjskimi zadevami cerkve. Katoliška cerkev je namreč izjemno bogata ustanova, njeno premoženje po vsem svetu je vredno več tisoč milijard evrov, po drugi strani pa milijoni stradajo in zaradi lakote umirajo. Samo v Italiji je vrednost cerkvenih nepremičnin več kot 1000 milijard evrov, milijarde ima cerkev v zlatu, kljub vsemu temu pa je v mnogih državah deležna velikih subvencij, npr. v Nemčiji, kjer škof zasluži okoli 10.000 evrov mesečno, nekaj milijard evrov letno. Podobno je v Sloveniji, kjer država kljub ustavni ločitvi države in cerkve slednjo obilno financira (cerkveno šolstvo, Karitas, socialni prispevki kleru …), pa čeprav je vrednost premoženja cerkve v Sloveniji stotine milijonov evrov.

Knjiga Resnica in cerkev se izključujeta! pa govori o nasilnem cerkvenem nauku do otrok, o prisilnem in protiustavnem krstu dojenčkov, o krstu otrok kot stopnici do pedofilije, o ponarejanju, nasilnosti in zločinskosti biblije, o negativnem vplivu katoliškega nauka na družbo, o cerkvenih prekletstvih, o nemožnosti celovitega izstopa iz cerkve, o papežu kot križarju proti muslimanom, o tožbi zoper katoliško cerkev, ker ni krščanska, o cerkveni ideološki podlagi za nestrpnost in fašizem, o cerkvenem prekletstvu vegetarijancev in cerkvenih zločinih nad živalmi, o cerkvenem poniževanju žensk, o cerkvenem izdajstvu Jezusa …

 • Je cerkvena pedofilija globalni problem? Je tudi pri nas, v Sloveniji, cerkveni vrh (in morda ne samo vrh) vpleten v te stvari?

Cerkvena pedofilija je vsekakor globalni problem, saj je razširjena vsepovsod, kjer je prisotna katoliška cerkev, praktično torej po vsem svetu. Seveda se ni pojavila šele v sedanjem času, temveč obstaja že od takrat, ko je cerkev nastala. Mnogi primeri cerkvene pedofilije so zgodovinsko dokumentirani. Cerkev je pred javnostjo dolgo skrivala spolne zlorabe otrok s strani klera, toda s pojavom modernih medijev ji to ne uspeva več. Cerkveni zločini se torej razkrivajo, seveda pa ne samo s področja spolnih zlorab, temveč tudi drugi, npr. finančni. Pedofilija je v cerkvi prisotna v vseh strukturah, od najvišjih do najnižjih, kar seveda velja tudi za njeno prikrivanje.

Drugo področje delovanja Vlada Begana je borba za živali in v okviru tega je bil slabih deset let varuh pravic živali pri Društvu za osvoboditev živali in njihove pravice. Naredil je tudi nekaj spletnih strani z omenjeno tematiko, kjer objavlja razne prispevke.
 • Bi mogoče koga še posebej izpostavili?

Tudi papeža Frančiška sumijo prikrivanja spolnih zlorab otrok in to vsaj v času, ko še ni bil papež. Sumljiva je bila tudi njegova vloga v času vojaške diktature v Argentini, saj je bil Bergoglio takrat šef argentinskih jezuitov in tako del cerkvenega vrha, ki je bil močno povezan z vojaško hunto. V zadnjem času je zelo pomembno vlogo v prikrivanju pedofilije odigral Ratzinger, sprva kot dolgoletni vodja vatikanske kongregacije za nauk vere, nato pa še kot papež Benedikt XVI. Če govorimo o Sloveniji, je stanje bolj ali manj podobno. Prepričan sem, da je vrh cerkve v Sloveniji vedel za mnoge primere pedofilije, pa jih je prikril pred javnostjo in državo. Spomnimo se samo primera Jošt. Zanimivo je tudi, da cerkev vsako leto prestavlja duhovnike iz ene fare v drugo. Zakaj? Koliko je med njimi pedofilov? Znano je namreč, da je bila priljubljena taktika cerkve, da je pedofilske duhovnike premeščala iz kraja v kraj, namesto da bi jih odstranila. Če ni šlo drugače, jih je prestavila celo v drugo državo ali na drug kontinent.

 • Kakšno pa je vaše mnenje o trenutni situaciji v svetu? Ali res razsaja smrtonosen virus?

Korona virus vsekakor obstaja, ni pa smrtonosen. Če bi to bil, potem bi umrli vsi, ki so bili okuženi z njim. Umrlo bi stotine milijonov ljudi. Pa ni tako. Kdo potem ubija? Sosed? Jasno je, da tudi ta ne. V resnici človeka ubije njegov napačen način življenja, ki se kaže v slabem imunskem sistemu, ker se ta ni sposoben upreti virusu.

Naslovnice knjige Vlada Begana (fotomontaža).
 • Bi lahko kako povezali trenutno stanje s cerkveno pedofilijo in drugimi zločini, ki jih ima cerkev na vesti?

Direktne povezave med korona virusom in cerkveno pedofilijo ne vidim, seveda pa obstaja povezava s cerkvenim odnosom do živali in narave. Katoliška cerkev je polna zločinov in zato ni čudno, da je znani nemški zgodovinar Deschner dejal, da na svetu ni organizacije, ki bi bila v antiki, vključno s srednjim in novim vekom ter posebno v 20. stoletju tako obremenjena z zločini kot rimsko-katoliška cerkev. Eden največjih zločinov je cerkvena podpora živinoreji, lovu, poskusom na živalih in tudi drugemu uničevanju narave. To pa izhaja iz biblije, kjer so navedene Božje besede, da naj si človek podredi zemljo. Cerkev je to tolmačila tako, da se lahko za potrebe ljudi ubija živali, uničuje gozdove in druge dele narave. Kam je pripeljala takšna razlaga omenjenih besed, lahko vsakdo vidi. Potoki krvi nedolžnih živali, vedno bolj uničena narava, podnebne spremembe oz. že kar katastrofe, so posledica satanske razlage biblijskih besed Podredite si zemljo. Beseda “podrediti” seveda ne pomeni trpinčiti živali, uničevati gozdove in rastline ter razdejati vse, kar človeku pride v roke. S to besedo je mišljena zapoved ohranjanja narave in vse zemlje. Človeku je zapovedano, da z živalmi, rastlinami in drugimi deli narave ravna miroljubno in pomagajoče.

 • Kako cerkev vse to opravičuje?

Cerkev še trdi, da je Božja volja, da se lovi in kolje živali ter dela poskuse na njih. Seveda je to velika laž, saj je Bog rekel “Ne ubijaj!”, in to seveda velja tudi v odnosu do živali – ni namreč rekel “ne ubijaj ljudi, živali pa lahko”. Vse to je skozi stoletja pripeljalo do sedanjega stanja in mnogih bolezni, tako virusnih kot bakterijskih, ki prihajajo iz vedno bolj uničene narave. In eden od teh virusov je tudi koronavirus. Vidi se, da je za njegov pojav najbolj odgovorna ravno katoliška cerkev, saj je zanj ustvarila ideološko podlago, poleg tega mnogi katoliki spadajo v skupino najbolj uničujočih ljudi na svetu. Katoliška cerkev pa ni ustvarila ideološke podlage samo za koronavirus, temveč tudi za druge zločine take ali drugačne vrste, npr. zaničevanje žensk, preganjanje istospolno usmerjenih, drugače mislečih ali verujočih … Zgodovina je polna potokov krvi, ki jih je povzročila in jih še povzroča katoliška cerkev. Na žalost pa je ta nasilna cerkvena ideologija še vedno vodilna ideologija na svetu in dokler bo tako, kakšnih bistvenih izboljšanj ne more biti. Toda tej ideologiji kot tudi cerkvi so štete ure!

Vlado Began je cerkev in cerkvene delavce dodobra obdelal v svojih štirih knjigah, med njimi pa so omenjeni tudi višji funkcionarji, kot je papež. “Cerkvena pedofilija je globalni problem”, pravi med drugim Began.
 • V čem vidite rešitve, kako si lahko pomagamo iz nastale situacije?

Iz nastale situacije vodi samo ena pot in to je življenje po visokih etično-moralnih načelih, ki bi jih lahko strnil v en stavek: Kar ne želiš, da ti drugi storijo, ne stori ti njim. Gre za zlato pravilo. Človek mora v svoj etično-moralni sistem kot enakovredne sprejeti tudi živali in ostale dele narave, kajti vse te oblike so del življenja. Zakaj je etika tako pomembna? Zato, ker izpolnjevanje moralno-etičnih pravil (ne ubijaj, ne laži, ne kradi …) ali pa kršitve slednjih niso nekaj praznega, temveč imajo takšno ali drugačno vsebino, ki se izraža v vsakdanjem življenju. Če človek vodi vojne, torej krši moralno-etično načela ne ubijaj, ne kradi …, so posledice dobro vidne in te so zelo negativne, kažejo se v obliki ranjenih in mrtvih ljudi ter živali. Gre torej za uničevanje življenjskih oblik in s tem družbe in narave. To pa se lahko vojščakom in njihovim podpornikom po zakonu vzroka in učinka prej ali slej vrne tako ali drugače. Spomniti se je potrebno samo evropsko-ameriškega uničevanja Sirije, Iraka in Afganistana ter reke beguncev, ki so posledično prihajale v Evropo. Posledice ubijanja živali in uživanja živil živalskega porekla, torej nekaj neetičnega, pa prinašajo civilizacijske bolezni in zaradi tega mnoge primere hudega trpljenja in smrti povzročiteljev trpljenja živali.

 • Pravite torej, da je rešitev samo ena?

Tako je: to je življenje po visokih etično-moralnih načelih, kar omogoča družbo brez nasilja. Ko bo človeštvo začelo tako živeti, bo tudi našlo pot naprej in bo lahko na zakonit način reševalo probleme. Sedanje rešitve, ki jih ponujajo politika in njeni sateliti, pa izhajajo predvsem iz egoizma, tudi antropocentričnega, kar je v nasprotju z etiko in zato negativno. Očitno jim ni do tega, da bi se stvari izboljšale. Kot da bi hoteli, da vse propade. Zato bo stanje na svetu še slabše. Samo z življenjem po etično-moralnih načelih se da še rešiti tisto, kar se sploh še da rešiti.

Dodaj odgovor

CLOSE
CLOSE