Ugankarstvo (pravila)

Skrita križanka

Pri skriti križanki sami vrisujete črna polja in vpisujete številke. Prva vodoravna beseda se vedno začne v prvem gornjem levem kvadratku. Črno polje na začetku prve vrste torej ne pride v poštev. Namig: tudi če ne poznate prve besede, lahko ugoto­vite njeno dolžino. Če je naslednja (druga) vodoravna beseda denimo pod številko 11, to pomeni, da je prva beseda dolga 10 črk. Zato lahko v prvih 10 kvadratkov vpišete številke od 1 do 10 in se lotite reševanja navpičnih pojmov pod temi številkami!

 

 

 


Križanka iz sredine

Križanka iz sredine je podobna skriti, le da so v gornjem levem vogalu črna polja, zato je težko ugotoviti, kje se začne prva vodo­ravna beseda. Reševanje začnite v srednjem delu, kjer je nekaj številk že na pravih mestih. Namig: kjer so vpisane številke, ve­dno vrišite črna polja, tudi če ne uganete vseh pojmov! Če je opis denimo pod 35 vodoravno, je pred številko črno polje, če je opis pod 35 navpično, je črno polje nad številko. Če sta opisa pod to številko vodoravno in navpično, sta črni polji pred in nad njo. Spreten avtor bo od gornje črte proti sredini potegnil kako dolgo besedo, zato si preberite opise za denimo prvih 15 navpičnih besed, saj boste z reševanjem sredine prišli do dela katere od omenjenih besed. Križanka iz sredine sodi med težje in ponuja veliko užitka dobrim reševalcem …


Koordinatna križanka

Sami morate vrisovati črna polja, ki so razporejena nesimetrično, številk pa v tej križanki ni. Koordinate na začetku opisov vodorav­nih besed povedo, v katerem polju se posamezna beseda začne. Namig: ne glede na to, katere vodoravne besede ste uganili, lahko na podlagi koordinat vrišete večino črnih polj, kar vam bo v nadaljevanju v veliko pomoč! Če se beseda začne denimo v polju G9, je polje G8 pred njim črno. In tako naprej pri vseh vodoravnih besedah, ki se ne začnejo ob levem robu. Opisi za navpične besede so podani v pomešanem vrstnem redu. Navpičnim besedam, ki ste jih uganili, poiščete pravo mesto s pomočjo vrisanih črnih polj in uganjenih vodoravnih besed. In ne pozabite sproti prečrtavati opisov za navpične besede, ki ste jih že vpisali!


Verižna križanka

Tudi ta je brez številk, črna polja pa vrisujete sami. Prva vodorav­na beseda se vedno začne v prvem gornjem levem polju. Opisi za vodoravne besede si sledijo eden za drugim po vrstah, za nav­pične pa po kolonah. Nekaj črk je že vpisanih na prava mesta. Namig: če se ustavi, poskusite s pomočjo vpisanih črk rešiti besede v zadnjih dveh vrstah in zadnjih dveh navpičnih kolo­nah. V praksi to pomeni kakih 5–6 opisov na koncu skupine vodoravnih in prav toliko opisov na koncu skupine navpičnih. Opise vseh uganjenih besed je priporočljivo sproti prečrtavati!

 

 

 


Italijanska križanka

Primerna za začetnike. Prva vodoravna in prva navpična beseda potekata po celotni dolžini lika. Lahko tudi druga beseda, a to ni obvezno. Opisi so podani po vrstah in navpičnih kolonah. Na koncu posamezne skupine opisov je v oklepaju navedeno število črnih polj, ki jih morate vrisati v tisto vrsto ali kolono.

 

 

 

 

 


Kombinacijska križanka

Kombinacijska križanka je križanka, ki nima opisov in jo rešite tako, da vse predlagane besede ob liku, ki so označene po dolžini, s pravilnim kombiniranjem vnesete v lik. Prva beseda se začne v levem zgornjem kvadratku. Črna polja vrisujete sami. Številke ob levem in zgornjem robu lika povedo, koliko besed je v vrsti oziroma stolpcu, številke ob desnem in spodnjem robu pa, koliko je v vrsti oziroma stolpcu črnih polj. V pomoč pri reševanju so tri črke že vpisane na prava mesta. Ob pravilni rešitvi boste v označenih stolpcih prebrali rešitev.

CLOSE
CLOSE