Srečko Šorli: Zakaj koronsko cepivo, ki je genska terapija, ne deluje?

Narava je kompleksen sistem in uporablja kompleksni informacijski sistem. Umetna inteligenca pa je realen sistem in uporablja realni informacijski sistem. V umetni inteligenci je bit informacije »realen«, v naravni inteligenci pa je bit informacije »kompleksen«. Umetni mRNK ni kompatibilen z naravnim mRNK; umetna inteligenca ni kompatibilna z naravno inteligenco.

Piše: Amrit Srečko Šorli

Danes v kvantni fiziki in tudi v teoretični biologiji vemo, da sveta ne moremo opisovati z realnimi števili, preprosto zato, ker je svet kompleksen sistem. Vesolje in narava sta kompleksna sistema in ju moramo opisovati s kompleksno matematiko v n-dimenzionalnih prostorih.

Ko uporabimo gensko terapijo, predstavlja umetno vnesen mNRA za informacijski sistem RNK virus; informacijski sistem RNK organizma gre v okvaro, ki je ne zna sam popraviti. Posledica je cela vrsta bolezni ali smrt.

»Svetovno priznana znanstvenika s področja cepiv, prof. Sucharit Bhakdi in prof. Dolores Chalill, jasno sporočata, da cepiva z mRNA uničijo imunski sistem (prekomerni imunski odziv) in bodo v prihajajoči sezonski gripi jeseni povzročila ogromno hudih obolenj in smrti.«

Dobro vemo, da je RNK v organizmu odgovoren za to, da odkriva napake v sistemu DNK in mu jih sporoča. Tako lahko DNK popravlja samega sebe.
Vsak organizem ima koherentno elektromagnetno polje, ki ga je raziskoval nemški fizik Albert Fritz Popp. Tudi vsak mRNK v organizmu ima svoje koherentno elektromagnetno polje. Poljski biofizik Slavinski je izmeril, da ko organizem umre, se to polje poruši, v času smrti je biofotonsko sevanje od 10- do 100-krat večje. Umetni mRNK pa koherentnega elektromagnetnega polja nima.

Ker je elektromagnetizem štiridimenzionalen pojav, je živi nRNK štiridimenzionalen, umetni mNRK pa tridimenzionalen. Živi mRNK in umetni mRNK nista kompatibilna v informacijskem smislu. Ko oseba sprejme umetni mRNK, se naravno delovanje informacijskega sistema RNK in posledično DNK
poruši. Posledica je bolezen ali smrt. Uporaba genske terapije je, kot če bi kirurg operiral z mesarskim nožem ali pa bi zobozdravnik uporabljal klešče vodovodarja. Genska terapija je plod mehanicističnega doživljanja življenja, ki to ni. Življenje je kompleksen sistem, ki ni kompatibilen z umetno inteligenco mRNK ali, bolje rečeno, umetni sistem mRNK ni primeren za naravni sistem nRNK in ga nepovratno uničuje.

»Uporaba genske terapije je, kot če bi kirurg operiral z mesarskim nožem ali pa bi zobozdravnik uporabljal klešče vodovodarja.«

Cepivo proti kovidu ni cepivo v klasičnem pomenu, v bistvu gre za gensko terapijo, in prav je, da si to priznamo. Države, ki bodo cepile proti kovidu procentualno več ljudi, bodo korelativno procentualno imele več bolezni in večjo smrtnost. Ta korelacija se kaže že danes in bo v naslednjih mesecih postala še bolj očitna in vsem jasna.

Do uporabe umetnega mRNK je prišlo zaradi tega, ker zdravniki in farmacevti nimajo znanja o kvantni biologiji, o kateri se jim v času šolanja ne predava. Njihovo razumevanje življenja se konča pri celici, molekuli in atomu.

Ekstremna specializacija je pripeljala do delne slepote znanosti. Ker ne vidimo celote, delamo napake. Izdelava in uporaba umetnega mRNK nas bo drago stala. Ko so odvrgli prvi dve atomski bombi nad Japonsko, znanstveniki niso vedeli, da razpad atoma ustvari radioaktivno sevanje. To je postalo jasno pozneje.
Danes se dogaja podobno: znanost je odkrila, kako narediti umetni mRNK, ne ve pa, kaj to pomeni za delovanje organizma.

»Cepivo proti kovidu ni cepivo v klasičnem pomenu, v bistvu gre za gensko terapijo, in prav je, da si to priznamo.«

Genska terapija bo v primeru njene nadaljnje uporabe na planetu povzročila ogromno škode.

Vir do informacij, na katerih temelji ta članek: inštitut za bijektivno fiziko (http://bijectivephysics.com/).

 

Članek je bil objavljen v 1. številki revije 5D.

Dodaj odgovor

CLOSE
CLOSE