Slikovna križanka

Slikovna križanka je besedna uganka, ki se običajno postavi kot mreža črnih in belih polj. V bela polja je treba vstaviti besede tako, da se črke v vodoravnih in navpičnih besedah ujemajo. Besede, ki jih je treba vpisati, so podane z opisom ali namigom.

Spodaj vidimo primer takoimenovane Skandinavke (ali Slikovne križanke), to je križanka, kjer so opisi (namigi) podani v križanki, hkrati pa križanka vsebuje sliko, iz katere izhaja geslo. Te križanke so med ljudmi najpopularnejše, saj na prvi pogled izgledajo najbolj preproste, a tudi druge niso zahtevnejše, le opisi so podani posebej ali se jih rešuje malo drugače. Ločimo še številne druge križanke, kot so Amerikanka, Koordinatna, Skrita, Italijanska, Iz sredine, Verižna, Alternativna, Mešana, itd, itd.

Križanke so bile nekoč (do prihoda interneta, do obdobja digitalizacije) najbolj priljubljeno sredstvo za preganjanje dolgčasa (ali urjenje možganov), s prihodom interneta oz Google-a pa so (tudi) te po večini žal izgubile čar.

Primer Slikovne križanke (Skandinavke):

Levo je mreža oz križanka, ki je podana v reševanje, desno pa je njena rešitev.

CLOSE
CLOSE