Kodirana (kriptirana) križanka

Kodirana križanka je križanka, pri kateri ista številka pomen9i vedo tudi isto črko. Ponavadi je v križanki poznana ena ali nekaj besed, lahko tudi oseba s slike, cilj reševalca pa je, da s prenašanjem črk sestavi (reši) celo križanko. Križanko se da rešiti tudi če ne poznate nobene besede, a je to dosti težje. V križanki se ponavadi pojavljajo znana ugankarska gesla, tako da je križanko relativno lahko rešiti.

Primer križanke:

V križanki levo sta zaradi lažje predstave v križanko že vpisana ime in priimek osebe s slike, praviloma pa naj bi tudi to reševalec ugotovil sam in potem s prenašanjem črk sestavil celo križanko. Rešitev le-te vidite na desni strani.

CLOSE
CLOSE