AktualnoNoviceSlovenija

Državljan Vinko Trček varuha človekovih pravic v javnem pozivu pozval, naj iz hišnega reda sodišč umakne 11. člen, ker da je neustaven

Vinko Trček iz Loga pri Brezovici je pred dnevi, natančneje 27. junija 2024, na svojem FB profilu objavil javni poziv varuhu človekovih pravic, s katerim ga poziva, da po uradni dolžnosti in zakonu prednostno oz. po skrajšanem postopku – po 1. točki 28. člena ZvarCP in 6. členom EKČP – obravnava in razveljavi ter umakne iz hišnega reda slovenskih sodišč 11. člen, na osnovi katerega so sedaj stranke v postopku diskriminirane. Sodno osebje, varnostniki in pravosodni policisti, namreč sedaj strankam v postopku pred samim narokom jemljejo telefone, kar je, kot dodaja Trček, po 14. in 22. členu Ustave RS, ki govori o enakosti pred zakonom in enakem varstvu pravic, protiustavno.

Trček v svojem javnem pozivu med drugim navaja, da je za njim od leta 2011 preko 70 sodnih postopkov in da lahko na osnovi le-teh pisno potrdi in tudi z empiričnimi dokazi dokaže, da sodniki, ki delajo na slovenskih sodiščih, v vsaj 90% primerih goljufajo, v izogib temu pa varuha človekovih pravic poziva, da iz hišnega reda slovenskih sodišč umakne člen, na osnovi katerega lahko pravosodni policisti in varnostniki strankam v postopku pred narokom zasežejo telefone, saj da bi s pomočjo telefonov in svetovnega spleta stranke v postopku lažje takoj in na licu mesta razkrile laži odvetnikov in sodnikov, ki pa te prepovedi nimajo in se telefonov začasa postopka tudi poslužujejo.

Vinko Trček se je pred tem primerom javno izpostavil že tudi 21. febrarja 2024, ko je v videu (več) predstavil dokaze o naklepnem krivem sojenju predsednika Višjega sodišča v Ljubljani Antona Panjana.

Mobilni telefoni so torej na sodiščih odvetnikom dovoljeni, kar le-ti tudi spretno izkoriščajo, Trček in tudi ostale stranke v sodnih postopkih pa so za to prikrajšani, kljub temu, da bi jim, kot trdi Trček, uporaba gsm telefona na narokih omogočila takojšnji vpogled v člene Zakona, Ustave, EKČP (Evropske konvencije za človekove pravice) ali sodb ESČP (Evropskih sodišč za človekove pravice) še kako koristilo, saj bi tako lahko takoj preverili, kdaj sodnik, tožilec ali tožena stranka laže. Avtor javnega poziva v svojem zapisu namreč tudi trdi, da v vsakem sodnem postopku vsaj en od odvetnikov laže, kar je, če vse to drži, ne le žalostno, ampak celo škandalozno in absurdno.

Razlog, da ima Vinko Trček sploh opravek s sodišči, je, da je bila hiša, v kateri živi, leta 2009, kot pravi, na skrivaj ukradena. Konkretneje, njegova hiša naj bi bila po katastru prestavljena na sosednji parceli in sicer na osebo, zaposleno na visokem položaju na Slovenskem državnem holdingu (SDH), zaradi česar sodniki, tožilci in tudi policija primer prikrivajo na vseh nivojih.

Kako se bo odločil varuh?

Odprto pismo Vinka Trčka objavljamo v nadaljevanju, kako se bo na poziv oz pobudo odzval varuh človekovih pravic Peter Svetina, pa bomo poročali na našh straneh, saj smo VČP obvestili, da je njegova odločitev v interesu širše javnosti, zaradi česar prosimo, da o svoji odločitvi obvesti tudi nas. Več in konkretneje o javni pobudi oz pozivu Vinka Trčka lahko najdete v priloženih datotekah.

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je, kot je predstavljen na uradni spletni strani, odprt za pobude in predloge vseh skupin prebivalcev. Tokrat bo imel odlično priložnost, da to tudi dokaže.

Na uradni spletni strani varuha človekovih pravic predstavljajo, da je poleg veliko praktičnih in življenjskih izkušenj s področja dela z ranljivimi ciljni skupinami odprt za pobude in predloge vseh skupin prebivalcev. Nadaljujejo, da je v svojih stališčih trden, vendar pripravljen sprejeti argumente, ki ga prepričajo. Na svoji poti se je pripravljen spopasti tudi z največjimi ovirami, če so v korist človeka in ljudem zagotavljajo osnovne pravice, kar je, kot še piše, dokazal tudi ob zapletih pri sprejemanju Zakona o socialnem vključevanju invalidov.

Rdeča nit njegovega delovanja naj bi bila profesionalno in dobrodelno proaktivno posvečanje šibkejšim skupinam družbe, navadno odrinjenim na rob družbe ali njeno socialno dno. Prav tem skupinam so po najpogosteje kršene človekove pravice ali temeljne svoboščine.

Koliko in zakaj ljudje zaupamo sodiščem?

Ranko Piljič stavka že 3,5 let, a ga nihče ne upošteva, na obisk pridejo le policisti, ki pa ga, namesto, da bi mu pomagali, le maltretirajo in ustrahujejo. Smo to želeli leta 1991?

V minulih 30 letih so nas politiki preko medijev – z izrekanjem enega in istega stavka, da je potrebno odločbe sodišč spoštovati – poneumili (zmanipulirali), s čimer so nam hoteli v glave vcepiti, da naj to slepo in nekritično počnemo tudi mi, zato dandanes nihče ne dvomi v resnico(ljubnost) in pravično sojenje sodišč, kaj šele, da bi jim upali oporekati. A očitno jim le ni uspelo zavesti oz zaslepiti vseh.

Tako, kot se proti njihovim domnevnim lažem in goljufijam sodnikov in sodišč bori Vinko Trček, ki, ponavljamo še enkrat, ima za to celo dokaze, isto trdi tudi Ljubljančan Ranko Piljić, ki že tri leta in pol vsakodnevno (razen pozimi in v primeru dežja) stavka pred slovenskim vrhovnim, okrožnim in višjim sodiščem, kot tudi pred parlamentom in RTV Slovenija, a nikogar izmed slovenskih veljakov to ne gane, čeprav za pomoč in pošteno sojenje vsakodnevno prosi vse – od predsednika in predsednice države do predsednice državnega zbora, predsednika višjega sodišča, kot tudi novinarje, itd. Za ‘nagrado’ pa dobiva obiske policije, ki ga – namesto, da bi mu pomagala, maltretira in ustrahuje.

Smo to želeli leta 1991?

Sprašujemo se – smo to želeli leta 1991, ko smo se odcepili? Koliko krivic se je že zgodilo tudi ostalemu slovenskemu življu, pa so ostale prikrite? Koliko krivic se še mora zgoditi, da se Slovenci končno začnemo zavedati svojih pravic in se za njih tudi boriti? Je že čas, da se Slovenija dvigne in reče sodiščem – dovolj je?

G. Peter Svetina, varuh človekovih pravic, zavarujte človekove pravice, zdaj je Vaša priložnost, da se dokažete!


Javni poziv Vinka Trčka varuhu človekovih pravic …

Podajam JAVNI POZIV oz. JAVNO POBUDO Varuhu človekovih pravic RS, da po uradni dolžnosti in zakonu, pod urgentno ukrepa, da se razveljavi, ukine in umakne PROTIUSTAVNI 11. člen hišnega reda sodišč, po katerem nam strankam v sodnih postopkih sodno osebje , varnostniki in pravosodni policisti, pod komando sodnikov, v nasprotju z 14. in 22. členom USTAVE RS Enakost pred zakonom in Enako varstvo Pravic, na sodiščih odvzemajo gsm telefone, in jih na narokih ne moremo uporabljati ,.. Odvetniki jih pa lahko imajo na sodiščih, in jih tudi uporabljajo med sodnimi obravnavami in naroki …!!??

Za menoj je preko 70 sodnih postopkov od leta 2011 naprej, in lahko pisno potrdim z dokaznimi listinami iz različnih sodnih postopkov, ne samo mojih, da v Sloveniji sodniki zgoljufajo in krivo sodijo vsaj v 90% sodnih postopkih …!! Ena izmed osnov krivega zgoljufanega sodnega postopka, je PROTIUSTAVEN odvzem gsm telefonov strankam v postopkih, da ne moremo takoj na naroku na gsm telefonu preveriti vseh členov zakona, USTAVE RS, EKČP, Sodb ESČP….ali drugih pravnih informacij…. Katere navede sodnik ali nasprotni odvetnik …

V vsakem sodnem postopku vsaj eden od odvetnikov LAŽE, in navaja NERESNIČNE navedbe, in če bi stranka lahko imela in uporabljala gsm telefon na naroku, bi na zapisnik lahko takoj iz neta podala člene zakona, katere krši sodnik, tožilec, odvetnik ali nasprotna stranka, če ta laže in navaja neresnične navedbe … Ko pa nasprotnemu odvetniku na naroku dokažem, da laže oz.je lagal….bi morali v živo videti, tudi javnost, kako tak odvetnik na naroku na polno hitro pisati oz.tipka po gsm telefonu in piše nekomu zunaj, kaj narediti, ker mu je dokazano, da je lagal in navajal neresnične navedbe oz. podatke …

Varuha človekovih pravic, g.Peter Svetina, JAVNO pozivam, da pod urgentno ukrepate v predmetni zadevi, mojega poziva oz. lastnoročno podpisane POBUDE, da se umakne oz. razveljavi 11.člen hišnega reda sodišč v delu v katerem nam strankam v sodnih postopkih na hodnikih sodišč sodno osebje, varnostniki oz.pravosodni policisti PROTIUSTAVNO odvzemajo gsm telefone … In s tem sodno osebje, varnostniki, pravosodni policisti in sodniki kršijo 14. in 22. člen USTAVE RS Enakost pred zakonom in Enako varstvo pravic, saj odvetnikom je pa dovoljeno na narokih imeti in uporabljati gsm telefone …!!??

S spoštovanjem !

Javnost v Sloveniji pa pozivam, da si naredite screenshot slike mojega teksta in dokaznih listin in delite , saj se v Sloveniji pravno formalno smatra, da če nek ključni dokument javno ne objaviš, kot da ta ne obstaja, citiram:

“Isto je česar ni in kar ne pride na dan. Idem est non esse et non apparere.” ??????
Zato je tudi v Sloveniji novinarjem striktna prepoved objave moje zgodbe ( in še ogromno drugih zgodb), in mojih ključnih listin, ker naša hiša v kateri živim, je v katastru bila na skrivaj UKRADENA že leta 2009, in po listinah v katastru vključno z našo hišno številko 29 prestavljena na sosednji parceli, na DRUGEGA lastnika,na visokem položaju zaposleno osebo na Slovenskem Državnem Holdingu SDH …!!???? To krajo naše hiše v katastru sodniki, tožilci in tudi policija prikrivajo na vseh nivojih …!!?


Galerija:

Dodaj odgovor

CLOSE
CLOSE