IntervjujiRevija 5D

Aleks ‘Skela’ Markelj: “Slepa ubogljivost in nekritično sledenje ukazom vodita v tiranijo!”

Mariborčan Aleks “Skela” Markelj je tisti lucidni, glasni kritik naše trenutne realnosti, ki bobu reče bob in ga lahko poslušate na Facebooku in YouTubu, kjer je objavil preko 100 izobraževalnih videov. Sicer je po formalni izobrazbi diplomirani ekonomist, ki je vojaško obvezo služil v 12. gardnem bataljonu. Zaključil je tudi izobraževanje v Šoli čustvene inteligence in je raziskovalec Življenja in zagovornik svobode izbire načina življenja. V svojih videoposnetkih ostro in brez dlake na jeziku komentira in ocenjuje aktualno dogajanje, ljudem skuša odpreti oči ter jih spodbuditi, da se opolnomočijo in naredijo tisto, kar je prav, ob tem pa zraven še kaj dobrega skuha. Njegova neposrednost in zdravorazumski pogled na situacijo lahko ljudi resnično opogumita, da izstopijo iz “cone udobja”.

  • Aleks, kako gledate na trenutno situacijo v svetu? Kaj se nam pravzaprav dogaja – zares razsaja smrtonosen virus ali je v ozadju kaj drugega?

Trenutno situacijo vidim kot rezultat kapitalistično-potrošniškega načina življenja zadnjih 70 let. Je posledica izgube stika človeka s samim seboj in Življenjem kot takim. Dostopnost dobrin v nakupovalnih centrih je odtujila potrebo po ohranjanju znanja samozadostnosti in samooskrbe. Odvisnost od zunanjih ponudnikov dobrin, storitev in znanj se je stopnjevala do (skoraj) suženjskega položaja posameznika. Vse zaradi pomanjkanja znanja o tem, kako ob izstopu iz opisanega položaja živeti sam zase.

  • Nam primanjkuje tistega pravega znanja, znanja za življenje?

Dostopnost informacij in posledično »znanja« je poleg svojih pozitivnih aspektov rodila sfero zavajajočih polresnic, ki jih izkoriščajo različne interesne skupine. Korporacije, politika, posamezniki v želji po realizaciji lastnih agend preko medijev ustvarjajo vtis o resničnosti, ki je daleč od reale. K temu veliko pripomore tudi ozkoglednost družbe v njeni lastni »coni udobja«, ki jo omogočajo in podpirajo prav prej omenjeni akterji.

“Korporacije, politika, posamezniki v želji po realizaciji lastnih agend preko medijev ustvarjajo vtis o resničnosti, ki je daleč od reale.”

Neznanje o delovanju ustroja človeškega telesa in Življenja na splošno posledično omogoča korporacijam in drugim interesnim skupinam, da nevednim prodajo »hitro rešitev« v obliki tablete/cepiva. Vse v kombinaciji s pretvezo, da se za znanje, potrebno za razumevanje situacije, potrebuje večletni študij v formalnih ustanovah. Družba se je polenila prav zaradi kombinacije potrebe po takojšnji sanaciji situacije in ponujenih hitrih rešitev, ki družbo ohranja v nevednosti glede tega, kako zadeve urediti na drug način. V Naravi vse potrebuje svoj čas, tudi zaradi namena, da se živo bitje skozi proces »zdravljenja« nauči, kako si samostojno povrniti zdravstveno ravnovesje in ga tudi dolgoročno ohranjati.

  • Kdo je najbolj kriv za trenutno stanje – so to vlada, politiki ali smo ljudje sami?

Menim, da lahko politika, korporacije in druge interesne skupine zavajajo družbo v tolikšni meri, kot jim ta to dovoljuje. Nevednost in nepripravljenost osvajanja resničnega znanja pa omogočata neslutene možnosti družbenega izkoriščanja.

  • V enem svojih videoposnetkov, ki jih objavljate na Facebooku, ste se spraševali, v čem je smisel protestov, če ljudje v vsakdanjem življenju še naprej nosijo maske. Kaj je pravzaprav s temi maskami, zakaj jih ljudje po vašem mnenju ne snamejo? Vsi namreč že vemo, da so zdravju škodljive in da ni zakonske podlage za kazni zaradi nenošenja mask …

Strah v kombinaciji z nerazgledanostjo tvori idealno osnovo za nerazumsko delovanje človeka. Temu se pridruži tudi privzgojena mentaliteta o spornosti konfliktnosti. Zdrava mera konfliktnosti je za razvoj družbe nujno potrebna. Slepa ubogljivost in nekritično sledenje ukazom vodita v avtokracijo in posledično tiranijo.

Strah v kombinaciji z nerazgledanostjo tvori idealno osnovo za nerazumsko delovanje človeka. Temu se pridruži tudi privzgojena mentaliteta o spornosti konfliktnosti. Zdrava mera konfliktnosti je za razvoj družbe nujno potrebna. Slepa ubogljivost in nekritično sledenje ukazom vodita v avtokracijo in posledično tiranijo.

Prav odvisnost od hitrega pridobivanja informacij iz elektronskih medijev in socialnih omrežij omogoča vodeno zavajanje družbe s strani interesnih skupin, ki vodijo svet v »novo družbeno ureditev«. Medijsko podprte kampanje vzbujanja in ohranjanja strahu pred »nevidnim sovražnikom« držijo družbo v čustvenem in mentalnem krču. V takšnem stanju človek ne zmore racionalno razmišljati in iskati rešitev izven ponujenih okvirjev. Neotipljivost »nevidnega sovražnika« preprostemu človeku ne ponuja osnove za kreiranje utemeljenih, razumskih odgovorov. Zato prevlada potreba po zaupanju v stroko, ki jo večina vidi kot nosilce znanja. V zadnjih 18 mesecih je bilo to zaupanje izdano/prevarano. Kontradiktorne in neutemeljene izjave stroke so bile povod k temu.

  • Kje vidite rešitve, kako si lahko pomagamo iz nastale situacije?

Civilna družba si mora najprej priznati soodgovornost za situacijo, v kateri se je znašla. Osvajanje novega znanja, medsebojno povezovanje, iskanje in nadgradnja znanja prednikov, razvijanje samozadostnosti tako na področju znanja kot tudi ustvarjanja dobrin so osnove za postavitev temeljev dolgoročne obstojnosti človeštva.
Izklop televizije in ponovna vzpostavitev pristnega odnosa do sebe, sočloveka in Narave kot celote so prvi koraki na tej poti. Prenova, ne zgolj nadgradnja družbeno-politično-kapitalske ureditve je nuja.

“Medijsko podprte kampanje vzbujanja in ohranjanja strahu pred »nevidnim sovražnikom« držijo družbo v čustvenem in mentalnem krču.”

Končni odgovor, kako naj bi izgledala prihodnost, je nemogoče dati, saj je Življenje fluidna oblika in se kot takšno konstantno spreminja. Zavedati se moramo »zgolj«, da oklepanje preživetih znanj in načinov delovanja ne vodi v napredek. V fluidnosti Življenja pa je stagnacija enaka nazadovanju. Nenapisan zakon Življenja je, da odstrani vse, kar ne služi napredku, zato se potrudimo, da ostanemo v toku razvoja – dviga Zavesti.

Naslovna foto: Aleks “Skela” Markelj v svojih videoposnetkih ostro in brez dlake na jeziku komentira in ocenjuje aktualno dogajanje, ljudem skuša odpreti oči ter jih spodbuditi, da se opolnomočijo in naredijo tisto, kar je prav, ob tem pa zraven še kaj dobrega skuha.

Povezave:

Dodaj odgovor

CLOSE
CLOSE